≡ Menu

Tentang Para Malaikat Israfil, Izrail, Mikail Dan Jibrail

Perihal Malaikat Israfil

Malaikat Israfil adalah salah satu di antara empat malaikat yang paling mulia dan bersaiz besar di sisi Allah SWT Ia ditugaskan untuk meniup sebanyak tiga kali tiupan sangkakala pada hari kiamat. Seperti malaikat-malaikat yang lain ia diperbuat dari Nur. Ia berbulu dari kepala hingga kedua telapak kakinya dan mempunyai banyak mulut dan lidah. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, nescaya tidak setitikpun akan jatuh melimpah.

Jumlah sayap malaikat Israfil itu ada empat. Sayapnya yang pertama panjangnya sampai ke barat, sayapnya yang kedua sampai ke timur, yang ketiga boleh menutupi seluruh badannya dan yang keempat menutupi kepalanya. Ia mempunyai seribu tentera malaikat yang serupa dengan kejadiannya.

At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA:”Sewaktu Rasulullah SAW bersama-sama dengan malaikat Jibrail tiba-tiba ufuk langit terpecah, maka menghadaplah satu lembaga malaikat tertunduk dan condong ke bumi. Berkata malaikat itu: “Hai Muhammad, sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu agar memilih antara menjadi nabinya hamba atau jadi rajanya nabi”.

Adapun “rajanya nabi” mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepadanya dan tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah SWT kepadanya. Ia menjalankan pemerintahan atau kerajaannya dan membelanjakan harta negara terhadap hal-hal yang dicintai dan diredhai oleh Allah SWT. Mereka menghindari dari sesuatu yang menimbulkan dosa. Nabi yang menjadi raja adalah seperti nabi Sulaiman AS, nabi Daud AS dan lain-lain. Adapun “nabinya hamba” tidak memberikan sesuatu kepada seseorang kecuali dengan perintah Allah SWT. Ia tidak memberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan tidak menghalangi kepada sesiapa yang mengkehendakinya, dia hanya memberi dan menghalangi atas perintah Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda: “Jibrail memberi isyarat kepadaku dengan tangannya agar merendah. Maka tahulah aku bahawa itu nasihat untukku, maka aku berkata, “hambanya nabi”. Kemudian malaikat itu naik ke langit maka aku berkata, hai Jibrail, aku sungguh ingin bertanya hal ini kepadamu, tapi aku melihat halmu menyusahkan aku untuk mengemukakan pertanyaan itu. Siapakah itu wahai Jibrail? Jibrail menjawab, Itulah dia malaikat Israfil Allah menciptakannya pada hari kejadiannya di hadapannya dengan dua kakinya lurus bersaf, tidak pernah mengangkat hujungnya.”

Ia tertutup di dalam beberapa lapisan dinding. Disebutkan bahawa jarak di antara malaikat Israfil dengan Arasy dilapisi dengan tujuh dinding yang mana satu dinding adalah sejauh lima ratus tahun perjalanan dan jarak malaikat Israfil dengan malaikat Jibrail kira kira tujuh puloh dinding. Imam Ahmad RAH. meriwayatkan dari Abu Said RA, Rasulullah SAW ada menyebutkan tentang malaikat peniup sangkakala, dengan sabdanya: “Disebelah kirinya ada malaikat Jibrail dan disebelah kanannya ada malaikat Mikail”

Salah satu tiang Arasy berada di atas pundaknya. Menurut riwayat, Lauhil Mahfuzh itu bergantungan di bawah Arasy dan malaikat Israfil berada di hadapan Lauhil Mahfuzh tersebut. Adapun apabila setiap keputusan Allah SWT tercatit di Lauhil Mahfuzh, maka terbukalah dinding-dinding yang menghalanginya dan malaikat Israfil pun melihatnya. Apabila ia adalah tugas malaikat Jibrail, maka malaikat Israfil akan memerintahkan malaikat Jibrail untuk melaksanakanya, begitu juga apabila untuk tugasan-tugasan malaikat Mikail dan malaikat Izrail, ia akan memerintah mereka untuk melaksanakannya.

Malaikat Israfil sentiasa meletakkan terompet sangkakala di mulutnya. Disebutkan bahawa terompet malaikat Israfil itu bercabang empat. Satu cabang diarahkan ke barat, satu ke timur, satu ke bawah bumi dan satu diarah kan ke langit yang ke tujuh. Adapun lingkaran kepala terompet itu selebar langit dan bumi. Di dalamnya terdapat pintu-pintu sebanyak bilangan para arwah. Ada tujuh puloh rumah di dalamnya. Di antaranya rumah arwah para Nabi AS, arwah para manusia, para jin, syaitan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang terompet malaikat Israfil: “Terompet itu adalah sebuah tanduk raksaksa yang terdiri dari cahaya. Besar tiap lingkaran dalam tanduk itu selebar langit dan bumi. Terompet itu akan ditiup tiga kali. Tiupan pertama membuat makhluk takut, tiupan kedua membuat makhluk mati, tiupan ketiga untuk membangkitkan makhluk dari kubur”.

Warna malaikat Israfil adalah kuning tua, sedangkan sebab musabab wajahnya menjadi kuning adalah kerana getaran rasa takut kepada Allah SWT yang selalu meliputi malaikat Israfil Sabda Rasulullah SAW: “Bagaimana manusia boleh merasa senang sedangkan malaikat peniup sangkakala telah bersiap sedia meniupnya dan menundukkan keningnya serta memasang telinganya siap menunggu perintah”.

Perihal Malaikat Izrail

Malaikat Izrail adalah salah satu di antara empat pembesar malaikat yang empat selain malaikat Jibrail, Mikail dan Israfil Dikenali malaikat maut kerana ia ditugaskan untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah SWT Malaikat Izrail diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail baik wajahnya, saiznya, kekuatannya, lisannya dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih.

Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu Za’faran dan di setiap bulu ada satu juta muka dan setiap satu juta muka mempunyai satu juta mata dan satu juta mulut. Setiap mulut ada satu juta lidah, setiap lidah boleh berbicara satu juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, nescaya tidak setitikpun akan jatuh melimpah.

Disebutkan, ketika Allah SWT mencipta Al-Maut dan menyerahkan kepada malaikat Izrail, maka berkata malaikat Izrail: “wahai Tuhanku, apakah Al-Maut itu?”. Maka Allah SWT menyingkap rahsia Al-Maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya Al-Maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pengsan selama seribu tahun.

Setelah para malaikat sedar kembali, bertanyalah mereka: “Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?” Kemudian Allah SWT berfirman: “Akulah yang menciptakannya dan Akulah yang lebih Agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan Al-Maut itu”.

Kemudian Allah SWT berfirman: “Hai Izrail, ambillah Al-Maut itu, dan Aku telah menyerahkannya kepada mu”. Maka malaikat Izrail pun berkata: “Ya Tuhanku, apa dayaku untuk mengambil nya sedangkan ia lebih agung dari ku”. Kemudian Allah SWT memberikan kekuatan, sehinggalah Al-Maut itu menetap di tangannya.

Setelah itu Al-Maut berkata: “Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk berseru di dalam langit sekali sahaja”. Maka, setelah diizinkan, berserulah ia dengan suara yang amat keras: “Aku ini adalah Al-Maut, tugasku sebagai pemisah orang yang saling mencintai. Aku adalah Al-Maut, tugasku memisahkan antara anak dan ibunya. Aku adalah Al-Maut, tugasku memisahkan saudara lelaki dan wanita. Aku adalah Al-Maut, tugasku menghancurkan bangunan rumah dan gedung-gedung, Aku adalah Al-Maut, tugasku meramaikan kuburan. Aku adalah Al-Maut, tugasku mencari dan mendatangi kamu semuanya, walaupun kamu berada dalam lapis benteng yang amat kuat. Dan tiada satupun makhluk yang tidak merasakan kepedihanku”.

Malaikat Izrail diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah SWT sehingga arah barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya sebagaimana keadaan seseorang yang sedang menghadapi sebuah meja makan yang dipenuhi dengan pelbagai macam makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga boleh membolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang boleh membolak-balikkan wang syilling.

Sewaktu malaikat Izrail menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ianya akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat iaitu malaikat Rahmat dan malaikat Azab.

Perihal Malaikat Mikail

Malaikat Mikail adalah salah satu di antara pembesar malaikat yang empat. Ia dicipta oleh Allah SWT selepas malaikat Israfil dengan selisih kira-kira lima ratus tahun. Dari kepala malaikat Mikail hingga kedua telapak kakinya berbulu Za’faron. Jika seluruh air di lautan dan sungai di muka bumi ini disiramkan di atas kepalanya, nescaya tidak setitikpun akan jatuh melimpah. Di atas setiap bulu-bulunya, terdapat sebanyak satu juta muka.

Setiap muka malaikat Mikail ini pula mempunyai satu juta mulut dan setiap mulut mempunyai satu juta lidah manakala setiap lidah-lidahnya boleh berbicara satu juta bahasa atau lisan. Setiap satu juta lisan tersebut adalah membaca istighfar pada Allah SWT bagi orang-orang mukmin yang berdosa.

Setiap satu juta muka atau wajahnya mempunyai satu juta mata. Tiap-tiap matanya sentiasa menangis kerana memohon rahmat bagi orang-orang mukmin yang berdosa. Tiap-tiap matanya yang menangis itu mengeluarkan tujuh ribu titisan air mata dan setiap titisan air mata itu Allah SWT ciptakan satu malaikat Karubiyyuun yang serupa dengan kejadian malaikat Mikail Setiap malaikat-malaikat ini ditugaskan untuk bertasbih pada Allah SWT sehingga hari kiamat.

Di samping bertasbih, para-malaikat Karubiyyuun ini juga berperanan sebagai pembantu bagi malaikat Mikail dalam menjalankan tugas menyelia angin, membahagikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan juga haiwan-haiwan dan lain-lain di muka bumi ini. Dikatakan setiap satu makhluk yang memerlukan rezeki untuk hidup di dunia ini akan diselia rezekinya oleh satu malaikat Karubiyyuun.

Imam Ahmad rah. dengan sanadnya, dari Anas bin Malik RA, ketika Rasulullah SAW Mikraj ke langit baginda ada bertanya pada malaikat Jibrail: “Mengapa aku tidak pernah nampak malaikat Mikail tertawa?”

Malaikat Jibrail menjawab: “Malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan”

Perihal Malaikat Jibrail

Malaikat Jibrail adalah salah satu dari para malaikat yang cantik, besar, kuat dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT Ia ditugaskan sebagai penyampai wahyu kepada para rasul AS. Imam Ahmad RAH dengan sanadnya dari Ibn Mas’ud RA Rasulullah SAW bersabda: “Aku melihat Jibrail di Sidratul Muntaha, dia mempunyai 600 sayap”.

Setelah Allah SWT mencipta Jibrail dengan bentuk yang cantik, Allah SWT mencipta pula baginya 600 sayap yang panjangnya antara timur dan barat. Dari sayapnya berjatuhan permata dan yakut yang berwarna warni. Di antara sayap-sayap itu, terdapat 2 sayap berwarna hijau seperti sayap burung merak. Setelah Jibrail memandang dirinya, ia berkata: “Wahai Tuhanku, adakah Engkau menciptakan makhluk yang lebih baik dari aku?”. Allah SWT berfirman: “Tidak”.

Kemudian Jibrail berdiri serta solat 2 rakaat kerana syukur pada Allah SWT, dan tiap-tiap rakaat lamanya 20,000 tahun. Setalah Jibrail selesai bersolat, Allah SWT pun berfirman: “Wahai Jibrail, kamu telah menyembah Aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tidak seorangpun yang menyembah Aku seperti kamu. Akan tetapi, di akhir zaman nanti akan ada seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai, nama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa. Sekiranya mereka mengerjakan solat 2 rakaat yang hanya sebentar sahaja, mereka dalam keadaan lupa dan serba kurang. Fikiran mereka melayang dan bermacam-macam dan dosa merekapun besar juga. Maka demi kemuliaanKu dan ketinggianKu, sesungguhnya solat mereka itu lebih Aku sukai dari solat kamu kerana mereka mengerja solat atas perintahKu sedangkan kamu mengerjakan solat bukan atas perintahKu.” Kemudian Jibrail berkata: “Ya Tuhanku, apakah yang engkau hadiahkan pada mereka sebagai imbalan ibadah mereka?” Lalu Allah SWT berfirman: “Ya Jibrail, akan Aku berikan syurga Ma’waa sebagai tempat tinggal”

Malaikat Jibrail mampu terbang dalam keadaan yang sangat pantas. Seperti kalau ada orang bertanyakan sesuatu kemusykilan agama kepada Rasulullah SAW, belumpun selesai pertanyaan itu, malaikat Jibrail telah pun sampai dengan jawapan berupa wahyu dari Allah SWT padahal jarak antara setiap lapisan langit adalah sejauh 500 tahun perjalanan.

Di sebelah kanan sayap malaikat Jibrail terdapat gambar syurga beserta dengan isinya saperti bidadari, istana, pelayan dan sebagainya. Di sebelah kiri sayapnya terdapat gambar neraka dan segala isinya seperti ular, kala jengking, neraka yang bertingkat-tingkat, penjaganya yang terdiri dari malaikat yang garang iaitu malaikat Zabaniah dan sebagainya. Apabila sampai ajal seseorang yang beriman maka malaikat Jibrail akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan sehingga orang sedang nazak itu dapat melihat kedudukannya di dalam syurga. Apabila sampai ajal seseorang yang seorang yang munafik maka malaikat Jibrail akan menebarkan sayapnya yang sebelah kiri, maka orang yang sedang nazak itu akan melihat kedudukannya di dalam neraka.

Ketika Allah SWT memerintahkan malaikat Jibrail turun untuk memusnahkan kaum nabi Lut AS, dikatakan malaikat Jibrail mampu mengangkat kesemua 7 bandar yang didiami oleh 400,000 orang, haiwan, rumah serta bangunan dan kesemuanya hanya dengan menggunakan hujung satu sayapnya sahaja, lalu diangkat hingga ke permukaan langit, sehinggalah para malaikat yang berada di langit dapat mendengar bunyi kokokan ayam dan lolongan anjing yang turut berada dalam bandar-bandar tersebut. Kemudian malaikat Jibrail membalikkan bandar-bandar tersebut hingga menjadilah bahagian atasnya terlungkup ke bawah.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Jibrail sentiasa mengharap hendak menjadi manusia kerana tujuh perkara :-

1. Sembahyang lima waktu secara berjemaah
2. Duduk bersama para ulamak
3. Menziariahi orang sakit
4. Menghantar jenazah
5. Memberi air minum
6. Mendamaikan di antara 2 orang yang bermusuh-musuhan
7. Memuliakan jiran dan anak-anak yatim

maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam perkara tersebut”

Wallahu’alam….

Incoming search terms:
malaikat mikail,jibril mikail israfil izrail,jibril mikail isrofil izroil,jibril mikail izrail israfil,tugas malaikat jibril mikail isrofil izroil,malaikat jibril mikail israfil izrail,wujud malaikat israfil,malaikat mikhail,malaikat jibril mikail isrofil izroil,wajah malaikat mikail,Gambaran malaikat israfil,kisah malaikat,rajanya para malaikat,bentuk malaikat israfil,fizikal dan saiz setiap malikat,gambaran malaikat isrofil,jumblh sayap malaikat jibril,jumlah sayap malaikat jibril,nama asli malaikat mikail,nama malaikat izrail yang asli,panjang sayap malaikat,siapakah nama asli malaikat izrail,wujud malaikat mikail,asal kata isrofil izroil jibril,asal usul nama malaikat isrofil,asal usul nama malaikat izrail dan izrafil,Besar mana jibril atau isrofil,doa dengan bantuan malaikat jibril izroil isrofil,hakikat malaikat jibril,isrofil Izroil,jibril mikail,jibril mikail israfil izrail adalah malaikat terunggul,jibril mikail isroil isrofil,jikir mikail,kajian asal mula kejadian malaikat jibril mikail isrofil izroil,kedudukan jibril mikail izrail dan israfil dalam tubuh,keistimewaan malaikat,keistimewaan malaikat izrail,keistimewaan malaikat izroil,lebih unggul mana antara malaikat jibril dengan malaikat israfil,malaikat jibril dan izrail,malaikat jibril mikail isroil isrofil,malaikat zibri izroil isrofil makail,persamaan penciptaan izrail dan mikail,rahsia izrail dalam diri,Tugas malaekat jibril mikail israil israfil,wujud asli malaikat mikail,ya izroil,4 pertanyaan allah pada malaikat jibril mikail israfil izrail,ada berapa sayap malaikat jibril,ada berapa sayap malaikat malaikat allah,allah ciptakan malaikat beserta tugas dan kehebatanya,amalan ya jibrail,apa arti dari jibril mikail izroil isrofil,apa tujuan nama asli malaikat izrail,asal dan bentuk para malaikat,asal jadi jibril isropil mikail izrail,asal jibrail,Asal malaikat mikail dan tugas,asal muasal nama mikail,asal mula malaikat jibril di dalam ajian malaikat 4,asal usul nama malaikat israfil dan izrail,asal usul nama malaikat izrail dan israfil,asal usul nama malaikat mikail,bahasa arab jibril mikail israfil izrail,beda isrofil dan izroil,bentuk fizikal malaikat,berapa jumlah sayap mailakat jibril,berapa jumlah sayap malaikat jibril,berapa sayap malaikat,berapa sayap malaikat jibril dan izrail,besar dan panjangnya malaikat,besarnya sayap malaikat,ciri malaikat jibril mikail izrail israfil,dalil tentang jibril mikail izrafil izrail,dalil tentang malaikat israfil dan izrail,dalil tentang malaikat mikail israfil izrail,gambar gambar malaikat jibril mikail,gambaran besar malaikat,gambaran saiz malaikat,hadis malaikat mikail,Hadis penciptaan izRafil,hadist malaikat mikail,hadits tentang jumlah sayap malaikat,hakekat 4 malaekat maripat jibril mikail izroil danisropil,hakekat jibril mikail israfil ijrael,hakikat jibril mikail isrofil izroil,Hakikat jibril mikail izrafil izrail,hakikat malaikat dalam diri,ilmu jibril mikail isroil dan isrofil,isrifil izroil,isrofil izrofil,isroil/izrofil,Jibrayl mikayl azrayl israfil malaikako hasil karne k amal,jibril,Jibril dan israfil,jibril dan kekuatan,jibril kanan mikail kiri,jibril mikail is,jibril mikail israfil izrail tugas,jibril mikail isrofil,Jibril mikail izrail,jibril mikail ngizroil isrofil,Jibrilisrafilisrail,jumlah sayap izrail dan gabriel,jumlah sayap malaikat,jumlah sayap malaikat israfil,jumlah sayap malaikat jibril dan kekuatannya dalam hadits,jumlah sayap pada malaikat,jumlah sayap setiap malaikat,kedudukan d tubuh 4malaikat,kedudukan jibril di tubuh,kehebatan malaikat jibril,kehebatan trompet israfil,Keistimewaan Malaikat Israil,keistimewaan malaikat isroil,keistimewaan sayap malaikat,Kelebihan malaikat,kelebihan malaikat israfil,Kelebihan malaikat mikail,kenapa malaikat jibril mikail israfil dan izrail di sebut malaikat unggul,kenapa malaikat jibril mikail izrail israfil disebut malaikat mulia,kisah malaikat dan bentuknya izrail,kisah malaikat jibril mikail izroil isroil,kisah nama malaikat israfil dan izrail,malaekat izroil,Malaekatjibrelmikailisrofilisroil,malaikat ade sampai hari ini,malaikat empat sayap,malaikat ijrail jibrail mingkail dan israfil,malaikat israfil dalam tubuh,malaikat israfil ijrail dan mikail,malaikat isrofil dan izroil,malaikat istofil izroil,malaikat izrail,malaikat jibril ade sehingga hari ini,malaikat jibril mikail,malaikat jibril mikail israfil,malaikat jibril mikail isroil isrofil dan tugasnya,malaikat jibril mikail istafil izrail,malaikat jibril mikain isroil isrofil,malaikat maut fizikal,malaikat maut sayapnya,malaikat menghantar rekzi,malaikat pling besar kekuatan,manfaat malaikat israfil,mengapa 4 malaikat utama ialah jibril mikail izroil isrofil,mengei malaikat 4 jibril mikail ijroil isrofil,mikail jibril izrail uril,nabi yang paling garang,nama asli almaut,nama asli malaikat israfil al quran,nama asli malaikat isroil menurut nabi muhammad,Nama asli malaikat izrail,nama asli malaikat jibril mikail israil izrofil,nama lain dari malaikat izrail,nama lain malaikat izroil malik jibril,nama malaikat isrovil dalam bahasa arab,nama malaikat tbh ya pling besar,nama nama asli malaikat,nama rahasia malaikat empat,Nama sebenarnya malaikat jibril israfil mikail izrail dalam tubuh,Nama semula jadi malaika jibril mikail israil israfil,Nama semula jadi malaikat Jibril mikail israfil israil,panjang sayap malaikat allah,penjelasan tntang jibril dan ijroil,petaruh sifat jubril mikail isrofil ijrail,ramalan bentuk malaikaikat israfil,sahabat 4 jibril mikail isropil izroil,saiz malaikat israfil,sayyap malaikat,sholawat jibril mikail isrofil izroil,siapa jibril dan apa keistemewaan,siapa nama asli malaikat izroil,Tantang cerita malakat4 jibrail mikail eizrafil israfil,tazkirah tentang malaikat,Tempat malaikat jibril mikail izroil dan izrofil,Tentang malaikat jibril mikail isrofil izroil,Tentang Para Malaikat Israfil Izrail Mikail Dan Jibrail,tugad malaikat izrail sm israfil,tugas 4 malaikat jibril mikail isroil ijroil,tugas iszroil,tugas izroil,tugas jibril mikail israfil izrail,tugas malaikat israfil isroil jibril mikail,tugas malaikat izrail,tugas malaikat jebril mikail isroil isrofil,tugas malaikat jibril mikaii isrofil izroil,Tugas Malaikat jibril mikail injrail isropil,tugas malaikat jibril mikail israil,tugas malaikat jibril mikail isrofil dan izroil,tugas malaikat jibril mikail isrofil iszroil,Tugas malaikat jibril mikail iszrofil isrofil,tugas malaikat jibril mikail izrofil izroil,tugas malaikat mikail izroil isrofil,tugas malikat jibril mikail isrofil ngisroil,tulisan nama malaikat izroil dalam bahasa arab,ukuran sayap malaikat mikail,wahai tuhan nya jibril mikail israfil dan izrail,wahlulluk anwalik,wirid malaikat izrail,wiridnya 4 malaikat jibril mikail isropil ijroil,wujud malaikat dan panjang tubuhnya,wujud malaikat isrofil,wujud malaikat izrafil,wujud para malaikat jibril mikail,www hakekat jibrail mikail israfil dan izrail,Zibril mikail isrofil izroil
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

CommentLuv badge